Finland – Ordinance on Energy Efficiency Requirements for Household Electric Refrigerators, Freezers and Combinations thereof (Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista, Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000), N:o 854/ 2000 of 12 October 2000.


Please login to read more...

Upgrade This section of IHS EIATRACK is only fully available to IHS EIATRACK members. Login here to view the entire document:

Username:       
Password:
Remember Me
     Forgotten password?

Not yet a member? See why subscribe. For sales please contact us.